2NE1's Vietnamese Info Site

Video

[VIDEOS] 130816 CL trên SBS ‘Super Match’ Ep1.


Nguồn: wurinet.com

Advertisements

[VIDEO] 130814 2NE1 và Kang Seung Yoon trên Radio Show “Volume Up” của Yoo In Na Full.


Cre: 요 플레@youtube


[VIDEOS] Double Park TV ep 1.


(more…)


[VIDEOS] 2NE1 – Do You Love Me live.


(more…)


[MV] 2NE1 – Do You Love Me.


Cre: 2NE1@Youtube


[VIETSUB] 2NE1 trên chương trình Running Man ep 156.


Nội dung: tisun211@2ne1vn.wordpress.com

Nguồn: 360Kpop

(more…)


[VIDEOS] 2NE1 trong Running Man Ep 156 Full show.


Nội dung: tisun211@2ne1vn.wordpress.com

Nguồn:  dm_51cb49d89647e@dailymotion


[VIDEOS] Một số bài diễn live của 2NE1 cho Falling In Love.


Nội dung: tisun211@2ne1vn.wordpress.com

(more…)


[MV] 2NE1 – Falling In Love.


Cre: 2NE1@Youtube


[VIDEO] Nikon 1 J2 Photo Movie Ep 2 – Meet Sensual Man.


Cre: nikonimagingkorea@youtube