2NE1's Vietnamese Info Site

Performance

[VIDEOS] 2NE1 – Do You Love Me live.


(more…)

Advertisements

[VIDEOS] Một số bài diễn live của 2NE1 cho Falling In Love.


Nội dung: tisun211@2ne1vn.wordpress.com

(more…)


[VIDEO] 2NE1 tại Mezamashi Live 2012 ngày 3/8.


Nguồn: 2NE1-FRANCE@ Dailymotion

[PERF] 2NE1 biểu diễn Goobye Stage cho “I Love You” trên Inkigayo ngày 12/8


Nguồn: 2NE1’s Youtube Channel


[PERF] 2NE1 biểu diễn “I Love You” trên Inkigayo ngày 5/8


Nguồn: YG-life


[PERF] 2NE1 biểu diễn “I Love You” trên Inkigayo ngày 29/7


Cre: ckim1986@YouTube

Màn biểu diễn này được ghi hình từ Chủ nhật do ngày hôm nay trùng concert ngày thứ 2 tại Seoul của 2NE1.


[PERF] 2NE1 biểu diễn “I Love You” trên Inkigayo ngày 22/7 Nguồn: 2NE1′s Youtube Channel

(more…)


[PERF] 2NE1 “I Love You” Comback Stage trên M!Countdown ngày 19/07


Cre: brucemclarenm01@Youtube

This slideshow requires JavaScript.


[PERF] 2NE1 biểu diễn “I Love You” trên Inkigayo ngày 15/7


Nguồn: 2NE1’s Youtube Channel

Cre: shu35151229@youtube


[PERF] 2NE1 biểu diễn “I Love You” trên SBS Inkigayo ngày 08/07


Intro + I Love You

Interview Nguồn: 2NE1’s Youtube Channel & shu35151229的頻道@youtube